تبلیغات
إنّ حزب الله هم الغالبون - معرفی كتاب

 

                     حیات ابدی

 

حیات ابدی

اثر : علامه آیت الله حاج سید علی اصغر دستغیب (حفظه الله )

كتاب حاضر اثر علامه ی بزرگوار استان فارس حضرت علامه آیت الله حاج سید علی اصغر دستغیب ( حفظه الله ) است ، پیشنهاد این هست كه كسانی كه به دنبال تحقیقی در باب برزخ و قیامت میگردند و در این موضوع تفحص و جست وجو دارند به سراغ این كتاب كه با وجود اختصار ولی جامع افراد و مانع اغیار هست  و مطالبی كه در باب موضوع برزخ و قیامت هست را در عین اینكه عوام پسند هست به صورت خواص پسندانه و به صورت اصولی ، منطقی و فلسفی همراه با اسناد معتبر در این موضوع از آیات قرآن و روایات استفاده شده هست ، بروند و از تفحص در این موضوع لذت ببرند . همچنین كسانی كه قصد دارند تا  با زبانی منطقی و علمی با برزخ و سرای ابدی خویشان آشنا بشوند و در این دنیا با علم به علوم الهی و عمل به این علوم ( كه علم به برزخ و قیامت هم از جمله ی این علوم هست ) به جنتُ الخالد ، زندگیشان انجام پذیرد و دار آخرت را در این سرا ادامه دهند ، توصیه ی به خواندن كتب در باب موضوعات مختلف از جمله  این كتاب میشود . ( امید هست كه مورد اثر قرار بگیرد ).

مشخصات كتاب :

سرشناسه : دستغیب ، علی اصغر 1324

عنوان و نام پدید آورنده : حیات ابدی / علی اصغر دستغیب

مشخصات نشر : شیراز : نوید شیراز 1389

موضوع : معاد – جنبه های قرآنی

موضوع : برزخ – جنبه های قرآنی

موضوع : مرگ – جنبه های مذهبی – اسلام

تعداد صفحات :112ص

 

                                                 حیات ابدی

                      حضرت علامه آیت الله سید علی اصغر دستغیب ( حفظه الله )

                                      ناشر : انتشارات نوید شیراز

 

قسمتی از كتاب :

این كتاب از فهرستی تشكیل شده هست كه در آن  "مقدمه – تقدیر حتمی و سشرنوشت همگانی و ... " به چشم میخورد . در مقدمه این كتاب كه بخش آغازین این كتاب هست با آیه ی 1 و 2 سوره ی مباركه ی ملك شروع شده هست و میفرمایند

" كه از آیه ی شریفه ی فوق برداشت میشود كه :

خداند خالق مرگ و زندگی است ، بنا بر این مرگ یك امر عدمی نیست ، زیرا اگر چنین بود آفرینش آن معنی و مفهومی نداشت و اینكه خداوند موت را قبل از حیات ذكر نمود معلوم میشود كه ... "

----------------------------------------------------------------------------------------------